top of page

ARTISTS

Liliana BASARAB (RO)
Zhang MIAO (CN)
Alexandru NICULESCU (RO)
Jin NINGNING (CN)
Daniela PALIMARIU (RO)
Cristian RADUTA (RO)
Anaïs TOUCHOT (FR)
Dan VEZENTAN (RO)
bottom of page